Prezentēs Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceri

Prezentēs Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles būvniecības ieceri

Lai veicinātu sabiedrības līdzdalību projekta īstenošanas procesā, pirmdien, 7. februārī, no plkst. 18.00 līdz 20.00 Valmieras Kultūras centrā, Rīgas ielā 10, norisināsies būvniecības ieceres prezentācija par projektu “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu”.

Īstenojot projektu, notiks Linarda Laicena ielas pārbūve, paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai paredzēts izbūvēt jaunu ielas posmu, kā arī veikt Cēsu ielas posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185 pārbūvi.

Sakārtojot un uzlabojot pilsētvidi, mikromobilitāti un vides pieejamību, atjaunos ielas brauktuvi un veiks tās pārbūvi, izbūvējot ietves, veloceliņus, lietus ūdens kanalizācijas tīklu, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklus, ielu apgaismojumu, kā arī notiks satiksmes organizācijas līdzekļu atjaunošana un izbūve. Ietves ir paredzēts izbūvēt posmā gar Kaugurmuižu, radot iespēju droši nokļūt pilsētas centrā ar kājām un velosipēdiem no dzīvojamā kvartāla Kadiķu, Brūkleņu, Vairogu ielās. No Valmieras autoostas apļa līdz pilsētas robežai būs kvalitatīvs veloceliņš, kas papildinās pilsētas velo ceļu tīklu, savienojot jau esošos veloceļus un maršrutus, arī izbūvēto veloceliņu Rūpniecības ielā un “Zaļo dzelzceļu” veloceļu uz bijušā šaursliežu dzelzceļa stigas. Savukārt pastaigu maršruts kļūs pieejamāks plašākai sabiedrības daļai. Projekta ietvaros paredzēta cietā seguma uzeja Linarda Laicena ielas galā, kur šobrīd tā ir stāva un smilšaina.

Papildus ir plānots izbūvēt arī jaunu ielas posmu 200 m garumā, kas ir nepieciešams, lai no kravas transporta atslogotu Rūpniecības ielu.

Tāpat arī ir izsludināta publiskā apspriešana par noteiktu ārpus meža augošo koku ciršanu, kas traucē SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta minimālajā sastāvā “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” plānoto realizēšanu. Kokiem, kurus projekta laikā paredzēts saglabāt, tiks veikti koku sakņu sistēmas aizsardzības, koku stumbru un vainagu aizsardzības pasākumi. Savukārt, kompensējot būvprojekta realizēšanai traucējošo koku izzāģēšanu, būvniecības iecere paredz šādus jaunus koku stādījumus: 59 Holandes liepas, 33 parastās priedes, 10 sarkanos ozolus, 4 parastos ozolus.

Publiskā apspriešana par koku ciršanu ārpus meža būvniecības ieceres “Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle – Linarda Laicena ielas savienojums ar TEN-T tīklu” realizēšanai tiek organizēta vienlaikus ar būvniecības ieceres publisko apspriešanu.

Sabiedriskā apspriešana ir process, kurā informē sabiedrību par nozīmīgiem procesiem pilsētvides infrastruktūras attīstībā. Iedzīvotāji ir aicināti paust savu viedokli un sniegt dažādus ierosinājumus, jo projektā vēl nav izstrādāts pilnīgs vertikālais plānojums, inženiertīkli u.c. tehniskās sadaļas. Šo ceļa posmu ir iespējams vēl mainīt un koriģēt.

Apmeklējot būvniecības ieceres prezentāciju, kas notiks Valmieras Kultūras centrā, ieeja tikai Covid-19 “zaļajā režīmā” – ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu un uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu.

Publiskā apspriešana norisināsies līdz 2022. gada 11. februārim, kuras laikā ar grafiskajiem materiāliem un skaidrojošo aprakstu var iepazīties šeit, kā arī izdrukas formā Valmieras novada pašvaldības ēkas vestibilā (Lāčplēša ielā 2 Valmierā) pašvaldības darba laikā (pirmdienās plkst. 08.00–18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās plkst. 08.00–17.00, piektdienās plkst. 08.00–16.00).