Ekspluatācijā pieņemta Valmieras pilsētas Dienvidu industriālā maģistrāle

Gada izskaņā, 2023. gada 28. decembrī, Valmieras novada Būvvalde pieņēma ekspluatācijā Valmieras pilsētas Dienvidu industriālo maģistrāli – Linarda Laicena ielas savienojumu ar TEN-T tīklu. 

Būvniecība veikta projekta „Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” ietvaros. Tā uzsākta 2022. gada decembrī un noslēdzās 2023. gada novembrī. Projekta mērķis ir novērst Valmieras pilsētas Dienvidu industriālās maģistrāles attīstības infrastruktūras pārrāvumus, radot alternatīvu maršrutu tranzīta un kravas transportam, atdalot to no vietējās nozīmes sabiedriskā transporta plūsmas.

Projekta īstenošanas laikā veikta Linarda Laicena ielas rekonstrukcija līdz Rūpniecības ielai. Paralēli Vecajam dzelzceļam posmā no Linarda Laicena ielas līdz Cēsu ielai izbūvēts jauns ielas posms 200 metru garumā, kas savieno Linarda Laicena ielu ar Cēsu ielu, lai no kravas transporta atslogotu Rūpniecības ielu. Izveidots arī jauns pieslēgums Zvejnieku ielai. 

Rekonstruēta Cēsu iela posmā no Vecā dzelzceļa līdz valsts vietējam autoceļam V 185. Iebraucot pilsētā, izbūvēts rotācijas aplis. No Valmieras pilsētas robežas līdz Kauguru ielai, iepretī Zemessardzes 22. kaujas nodrošinājuma bataljona teritorijai (Kaugurmuiža), izbūvētas jaunas brauktuves. 

Visā Dienvidu industriālajā maģistrālē izbūvēti inženiertīkli: lietus ūdens kanalizācijas tīkls, ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīkli, ielu apgaismojuma tīkli, atjaunoti un izbūvēti satiksmes organizācijas līdzekļi. Veikta ietvju un veloceliņu izbūve, savienojot tos jau ar esošajiem veloceliņiem un pastaigu maršrutiem. Tāpat veikti apzaļumošanas un koku stādīšanas darbi. Plašāk par īstenoto projektā var uzzināt šeit

Dienvidu industriālās maģistrāles izbūve tiek līdzfinansēta no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta “Dienvidu industriālās maģistrāles attīstība – L. Laicena ielas līdz zemes vienībai “Vecais dzelzceļš” pārbūve/izbūve, Cēsu ielas pārbūve no zemes vienības “Vecais dzelzceļš” līdz Valmieras pilsētas robežai” darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2.pasākuma “Nacionālas nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā”. Projekta kopējās izmaksas – 5 008 279,15 EUR, projekta kopējās attiecināmās izmaksas – 3 294 117,65 EUR, Kohēzijas fonda finansējums – 2 800 000,00 EUR. Būvdarbus atbilstoši iepirkuma rezultātiem un līgumam veica SIA “Limbažu ceļi”. Būvuzraudzību nodrošina SIA “JURĒVIČS UN PARTNERI”, būvprojekta izstrādātājs: SIA “BM – projekts”.