Domes sēdes / Valmieras novada pašvaldības domes sēde 26.08.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes sēde 26.08.2021.

Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Jānis Baiks domes kārtējo sēdi sasaucis ceturtdien, 2021.gada 26.augustā plkst.10.00, Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3, Valmierā, Valmieras novadā.

Domes sēdes protokols 26.08.2021.

Domes sēdes audioieraksts I daļa 26.08.2021.

Domes sēdes audioieraksts II daļa 26.08.2021.

Darba kārtība:

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1. 212Par grozījumu Valmieras pilsētas pašvaldības domes 29.10.2020. lēmumā Nr.347 (protokols Nr.21, 39.§) “Par Valmieras pilsētas pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu”

Pielikums

Lēmuma Nr.347 konsolidēta versija
Evija Stračinska
 2. 213Par nekustamā īpašuma Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā daļas nomu SIA “Valmieras Olimpiskais centrs”Evija Stračinska
 3. 214Par nekustamā īpašuma Jāņa Daliņa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā daļas nodošanu lietošanā Valmieras Bērnu sporta skolaiEvija Stračinska
 4. 215Par zemes vienības pirkšanu Semināra ielā 8, Valmierā, Valmieras novadāAnda Grīviņa
 5. 216Par zemes vienību Baltā ielā 10 un Baltā ielā 12, Valmierā, Valmieras novadā zemes ierīcības projekta apstiprināšanuJuris Zariņš
 6. 217Par sakaru kabeļa kanalizācijas būvniecību zemes vienībās “Putriņu mežs”, Leona Paegles ielā 43A, Plostnieku ielā 1 un Pilskalna ielā 5, Valmierā, Valmieras novadā

Pielikums
Juris Zariņš
 7. 218Par papildu finansējuma piešķiršanu ielu un ceļu atjaunošanas darbiem Kocēnu pagastā, Valmieras novadāSvetlana Greka
 8. 219Par nekustamā īpašuma – zemes gabala Avotu ielā 16, Rubenē, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā atsavināšanas ierosināšanuDidzis Endzeliņš
 9. 220Par nekustamā īpašuma Kultūras ielā 9A, Zilaiskalnā, Zilākalna pagastā, Valmieras novadā atsavināšanu ēkas (būves) īpašniekamDidzis Endzeliņš
 10. 221Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma “Mazdārziņi”, Sēļi, Sēļu pagastā, Valmieras novadā zemes vienības daļas iznomāšanu

Pielikums
Ritvars Sirmais
 11. 222Par nekustamā īpašuma “Ošlejas” Rencēnu pagastā, Valmieras novadā daļas iznomāšanuKristīne Auziņa
 12. 223Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumā Nr.62 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 16.§) “Par iepirkuma komisijas izveidi”

Lēmuma Nr.62 konsolidētā versija
Kristīne Auziņa
 13. 224Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 14. 225Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 15. 226Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 16. 227Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 17. 228Par dzīvojamās platības piešķiršanu /Vārds, Uzvārds/

*Saskaņā ar Informācijas atklātības likuma 5.panta otrās daļas 4.punktu, šajā lēmumā norādītie personas dati uzskatāmi par ierobežotas pieejamības informāciju
Jānis Pētersons
 18. 229Par finansējuma piešķiršanu Strenču pamatskolas sporta zāles remontamJānis Pētersons
 19.Saistošie noteikumi Nr.7Par mājsaimniecības atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Valmieras novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts
Kaija Muceniece
 20.Saistošie noteikumi Nr.8Par materiālo atbalstu Valmieras novada pašvaldībā

Paskaidrojuma raksts
Kaija Muceniece
 21. 230Par finansējuma piešķiršanu Erasmus+ programmas jauniešu apmaiņu un jaunatnes darbinieku mobilitātes īstenošanaiIvo Virsis
 22. 231Par Valmieras novada pašvaldībai piederošo “Valmieras piens”, akciju sabiedrība akciju atsavināšanu

Pielikums
Lana Ukrija
 23. 232Par Valmieras novada pašvaldības izstāšanos no Kauguru kooperatīvā krājaizdevu sabiedrībasLana Ukrija
 24. 233Par Valmieras Viestura vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 25. 234Par Valmieras Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 26. 235Par Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 27. 236Par Valmieras 5. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 28. 237Par Valmieras 2. vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 29. 238Par Valmieras sākumskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
30 . 239Par Valmieras Pārgaujas sākumskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 31. 240Par Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 32. 241Par Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra nolikuma apstiprināšanu

Pielikumi:
Valmieras Gaujas krasta vidusskolas – attīstības centra NOLIKUMS
Nolikuma 1.pielikums
Nolikums 2.pielikums – struktūrshēma
Iveta Pāže
 33. 242Par Valmieras Bērnu Sporta skolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 34. 243Par Valmieras Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 35. 244Par Valmieras Jaunatnes centra “Vinda” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 36. 245Par Kocēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 37.246Par Jura Neikena Dikļu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
38. 247Par Ziemeļvidzemes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 39. 248Par Rubenes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 40. 249Par Kocēnu Sporta skolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 41. 250Par Brenguļu sākumskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 42. 251Par Trikātas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 43. 252Par J.Endzelīna Kauguru pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 44. 253Par Strenču pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 45. 254Par Strenču Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 46. 255Par Rūjienas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 47. 256Par Rūjienas novada Sporta skolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 48. 257Par Rūjienas Mūzikas skolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 49. 258Par Rūjienas Mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 50. 259Par Burtnieku Ausekļa pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 51. 260Par Matīšu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 52. 261Par Rencēnu pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 53. 262Par Naukšēnu novada vidusskolas nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 54. 263Par Mazsalacas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 55. 264Par Mazsalacas Mūzikas un mākslas skolas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Iveta Pāže
 56.Izslēgts no darba kārtības!Nekustamā īpašuma “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi”Daiga Pētersone
 57.Izslēgts no darba kārtības!Par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Birztalas”, Kocēnu pagastā, Valmieras novadā zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 9664 015 0182Daiga Pētersone

PAPILDU JAUTĀJUMI

Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
 1. 265Par finansējuma piešķiršanu projektu būvuzraudzības nodrošināšanaiIvo Virsis
 2. 266Par nekustamā īpašuma /”Nosaukums”/, Ķoņu pagastā, Valmieras novadā sadalīšanu un jauna nekustamā īpašuma izveidošanuJānis Zuments
 3. 267Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumā Nr.81 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 36.§) “Par iepirkuma komisijas izveidi”

Lēmuma Nr.81 konsolidētā versija
Didzis Endzeliņš
 4. 268Par Valmieras novada Sporta pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Rihards Zalte
 5. 269Par Valmieras novada Tūrisma pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikumi:
Tūrisma pārvaldes NOLIKUMS
Zilākalna kultūrvēstures un apmeklētāju centra NOLIKUMS
Toms Treimanis
 6. 270Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr.128 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 42.§) “Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisiju un komisijas locekļu kandidātu pieteikšanu”

Lēmuma Nr.128 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 7. 271Par Valmieras novada pašvaldības Vēlēšanu komisijas ievēlēšanuBaiba Tūtina
 8. 272Par Valmieras novada Nekustamā īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Struktūrshēma
Rita Jemšika
 9. 273Par grozījumiem Rūjienas apvienības pārvaldes nolikumā

1.pielikums
2.pielikums
Ivo Virsis
 10. 274Par grozījumiem Strenču apvienības pārvaldes nolikumā

1.pielikums
2.pielikums
Ivo Virsis
 11. 275Par grozījumiem Mazsalacas apvienības pārvaldes nolikumā

1.pielikums
2.pielikums
Ritvars Sirmais
 12. 276Par grozījumiem Burtnieku apvienības pārvaldes nolikumā

1.pielikums
2.pielikums
Kristīne Auziņa
 13. 277Par grozījumiem Naukšēnu apvienības pārvaldes nolikumā

1.pielikums
2.pielikums
Jānis Zuments
 14. 278Par grozījumiem Kocēnu apvienības pārvaldes nolikumā

1.pielikums
2.pielikums
Dainis Skutelis
 15. 279Par grozījumiem  Brenguļu, Kauguru un Trikātas apvienības pārvaldes nolikumā

1.pielikums
2.pielikums
Jānis Fūrmanis
16. 280Par nekustamā īpašuma Raiņa ielā 14, Valmierā, Valmieras novadā iegādiAnda Grīviņa
 17.Saistošie noteikumi Nr.9Par Valmieras novada pašvaldības pabalstu bārenim un bez vecāku gādības palikušam bērnam, audžuģimenei un daudzbērnu ģimenei

Paskaidrojuma raksts
Kaija Muceniece
 18.Saistošie noteikumi Nr.10Grozījumi Valmieras novada pašvaldības 2021.gada 1.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Valmieras novada pašvaldības nolikums”

Saistošo noteikumu Nr.1 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 19. 281Par grozījumiem Valmieras novada pašvaldības domes 22.07.2021. lēmumā Nr.69 (ārkārtas sēdes protokols Nr.5, 23.§) “Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanu”

Lēmuma Nr.69 konsolidētā versija
Baiba Tūtina
 20. 282Par Valmieras novada Bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu

Pielikums
Baiba Tūtina
 21.Saistošie noteikumi Nr.11Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem Valmieras novada pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs

Paskaidrojuma raksts
Iveta Pāže
 22. 283Par grozījumu Valmieras novada pašvaldības domes 29.07.2021. lēmumā Nr.125 (ārkārtas sēdes protokols Nr.6, 38.§) “Par Valmieras novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāja iecelšanu”

Lēmuma Nr.125 konsolidētā versija
Indra Čākure
 23. 284Par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu

Pielikums
Indra Čākure
 24. 285Par Valmieras novada pašvaldības noteikumu “Par amatpersonu un darbinieku vienotu darba samaksas sistēmu un sociālajām garantijām” apstiprināšanu

Pielikums
Noteikumu 1.pielikums
Noteikumu 2.pielikums
Noteikumu 3.pielikums
Noteikumu 4.pielikums
Indra Čākure