Stratēģija

Meklēšanas rezultāti: 287

Beverīnas novada attīstības programmas 2019.-2024.gadam

Beverīnas novada attīstības programmas 2019.-2024. gadam ir spēkā esoša līdz Valmieras novada attīstības programmas apstiprināšanas brīdim.

I DAĻA - NOVADA PAŠREIZĒJĀS SITUĀCIJAS APRAKSTS

II DAĻA - STRATĒĢISKĀ DAĻA

III DAĻA – RĪCĪBU un INVESTĪCIJU PLĀNS

1.prioritāte - 2.prioritāte - 3.prioritāte

IV DAĻA - ĪSTENOŠANA UN UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA

V DAĻA - SABIEDRĪBAS IESAISTE

Attīstības plāns,stratēģija
Datums: 26.01.2022
Lasīt vairāk

Kocēnu novada attīstības programma, ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Kocēnu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam un Kocēnu novada attīstības stratēģija 2014. - 2030. gadam ir spēkā esoša līdz Valmieras novada attīstības programmas apstiprināšanas brīdim.

Kocēnu novada attīstības programmas 2014. - 2020. gadam gala redakcija ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam, kā arī Kocēnu novada attīstības stratēģijas 2014. - 2030. gadam gala redakcija apstiprināta 2014. gada 12. decembrī.

Investīciju plāns ir konkrētu projektu, to realizācijas termiņu, aptuveno izdevumu un finansējuma avotu apkopojums.

Kocēnu novada attīstības programma 2014. - 2020.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" projekta "Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana" ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029).

Attīstības plāns,stratēģija
Datums: 26.01.2022
Lasīt vairāk

Rūjienas novada attīstības programma 2019 – 2025

Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir spēkā esoša līdz Valmieras novada attīstības programmas apstiprināšanas brīdim.

"Rūjienas novada pašvaldība paziņo, ka ar Rūjienas novada domes 2019. gada 17.oktobra domes lēmumu (protokols Nr.14, 9§) apstiprināta Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

Ar apstiprināto Rūjienas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam var iepazīties arī:

Attīstības programma:

Rīcības plāns un investīciju plāns:

Attīstības plāns,stratēģija
Datums: 26.01.2022
Lasīt vairāk