Pašvaldība / Dokumenti / Mazsalacas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam