Pašvaldība / Dokumenti / Rūjienas novada attīstības programma 2019 – 2025

Rūjienas novada attīstības programma 2019 – 2025

Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam ir spēkā esoša līdz Valmieras novada attīstības programmas apstiprināšanas brīdim.

“Rūjienas novada pašvaldība paziņo, ka ar Rūjienas novada domes 2019. gada 17.oktobra domes lēmumu (protokols Nr.14, 9§) apstiprināta Rūjienas novada attīstības programma 2019.-2025. gadam.

Ar apstiprināto Rūjienas novada attīstības programmu 2019.-2025. gadam var iepazīties arī:

Attīstības programma:

Rīcības plāns un investīciju plāns: