Pašvaldība / Dokumenti / Beverīnas novada attīstības programmas 2019.-2024.gadam