Pašvaldība / Dokumenti / Kocēnu novada attīstības programma, ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Kocēnu novada attīstības programma, ilgtspējīgas attīstības stratēģija

Kocēnu novada attīstības programma 2014.-2020. gadam un Kocēnu novada attīstības stratēģija 2014. – 2030. gadam ir spēkā esoša līdz Valmieras novada attīstības programmas apstiprināšanas brīdim.

Kocēnu novada attīstības programmas 2014. – 2020. gadam gala redakcija ar attīstības perspektīvu līdz 2020. gadam, kā arī Kocēnu novada attīstības stratēģijas 2014. – 2030. gadam gala redakcija apstiprināta 2014. gada 12. decembrī.

Investīciju plāns ir konkrētu projektu, to realizācijas termiņu, aptuveno izdevumu un finansējuma avotu apkopojums.

Kocēnu novada attīstības programma 2014. – 2020.gadam tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētās programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.5.3.2. aktivitātes “Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” projekta “Kocēnu novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros (Nr. 1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/087/029).