Pašvaldība / Dokumenti / Rūjienas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2030