Ginta Gailīte / Page 48

Ginta Gailīte

28.12.2021

Jaunas elektroinstalācijas un zāles remonts Jērcēnmuižā

Vienā no Valmieras novada senākajām ēkām - Jērcēnmuižā uzsākti elektroinstalācijas atjaunošanas  un zāles remonta darbi. Veicot ēkas elektroietaišu profilaktiskos mērījumus, novērtēts elektroiekārtu tehniskais stāvoklis, tā atbilstība energostandarta LEK 002 prasībām,…

Lasīt vairāk