Uzņēmēji un ideju ģeneratori attīstīs drosmīgus risinājumus Vidzemes pārtikas inovāciju hakatonā

Sekojot sauklim “ĒD. RADI. NEIZMET.”, uzņēmēji un ideju ģeneratori attīstīs drosmīgus risinājumus Vidzemes pārtikas inovāciju hakatonā.

Vēl tikai dažas dienas, līdz š.g. 21. novembrim, tiek gaidīti uzņēmēju un citu radošu vidzemnieku pieteikumi pirmreizējam pasākumam “VIDZEMES BURKĀNU HAKATONS. Inovācijas pārtikas nozarē”, kas no 25. novembra plkst. 16.00 līdz 26. novembra plkst. 16.00 norisināsies Valmieras tehnikumā, Vadu ielā 3.  

Vidzemes pārtikas inovāciju hakatons ir viena no vairākām aktivitātēm, kura tiek īstenota programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai” (CITIES2030)Vidzemes dzīvās prakses laboratorijā (living lab). Tā radīta, sadarbojoties Latvijas partneriem – Vidzemes plānošanas reģionam (VPR) un Latvijas lauku forumam, izvēlētajā pilotteritorijā – Vidzemes reģionā.

Projekta CITIES2030 atslēgas tēmas ir aprites ekonomika un veselīga, ilgtspējīga pārtika. Tie ir arī divi no pieciem hakatona izaicinājumos atspoguļotajiem vadmotīviem. Pie izaicinājumu risinājumiem, saņemot pieredzējušu mentoru atbalstu, strādās hakatona dalībnieki – uzņēmēji un topošie uzņēmēji, pētnieki un studenti. Uzņēmēji ir aicināti pieteikties dalībai pasākumā arī ar citiem, ar pārtikas nozari saistītiem problēmjautājumiem, kam, viņuprāt, varētu rast “atbildi” ar hakatona palīdzību. Hakatons ir lieliska platforma, lai kopā ar citiem ģenerētu idejas, konsultētos un saņemtu padomus no mentoriem – savas jomas ekspertiem. Hakatona mentoru vidū būs gan pārtikas tehnologi, gan uzņēmējdarbības, ekonomikas un inovāciju eksperti. Dalībniekiem noderīgu atbalstu sniegs arī VPR un projekta CITIES2030 eksperte ekonomikas jautājumos Irīna Kulitāne.

Dalība hakatonā ir bez maksas. Dalībai var pieteikties gan individuāli, gan jau kā komanda.

Vairāki Vidzemes uzņēmēji, kuri ir hakatonam piedāvājuši savus izaicinājumus, meklē risinājumus tam, kā gudrāk apieties ar blakusproduktiem, kas paliek pāri ražošanas procesos. Svarīgākie jautājumi – kā neizmest, bet pārstrādāt un izmantot atkārtoti; kā pārpalikumus pārvērst jaunos produktos; kā to izdarīt iespējami izdevīgā veidā, samazinot izmaksas. Vienlaikus ir skaidrs, ka pārtikas ražošanā mūsdienās ir jādomā gan par paradumu maiņu, veselīgumu, draudzīgumu videi un ilgtspēju.

CITIES2030 projekta vadītāja VPR Lienīte Priedāja-Klepere norāda: “24 stundu ideju maratona mērķis ir radīt tādus risinājumus, kas palielinātu Vidzemes reģiona pārtikas ražotāju spēju izgatavot un izplatīt tirgū  ilgtspējīgus pārtikas produktus, tādējādi radot priekšnoteikumus veselīgas pārtikas pieejamībai ikvienam Vidzemes iedzīvotājam, spēcinot vietējos ražotājus un pārstrādātājus, kā arī stiprinot pārtikas īsās piegādes ķēdes.”

Hakatona noslēgumā žūrija vērtēs to – vai izvēlētā ideja risina kādu no pārtikas nozares problēmām un rastais risinājums ir inovatīvs, ar komerciālu un eksporta potenciālu un skaidru mērķa tirgu. Ar pārējiem vērtēšanas kritērijiem iespējams iepazīties hakatona Nolikumā.

Galvenā balva uzvarētāju komandai būs pieredzes brauciens uz Norvēģiju. Tā ietvaros 2023. gada sākumā plānots apmeklēt dzērienu un pārtikas ražotāju izstādi un doties vizītēs pie tādiem pārtikas ražotājiem, kuri būtu interesanti un noderīgi tieši uzvarētāju komandai.

Vairāk par “VIDZEMES BURKĀNU HAKATONS. Inovācijas pārtikas nozarē”:

Vidzemes pārtikas inovāciju hakatons top Eiropas Ekonomiskās zonas finanšu instrumenta 2014.—2021. gada perioda programmas “Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība” projekta “Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā” un programmas “Apvārsnis 2020” projekta “Sadarbībā balstīta ilgtspējīgu un drošu pārtikas sistēmu veidošana “Food2030” mērķu sasniegšanai” (CITIES2030) mijiedarbībā.

Projekts “CITIES2030” ir saņēmis finansējumu no Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar granta      līgumu Nr. 101000640.

Ar plašāku informāciju par projektu “CITIES2030” iespējams iepazīties ŠEIT.

Informāciju sagatavojusi: Zane Kaķe, sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,