Starpnozaru tikšanās projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros Strenču slimnīcā

Strenču PNS

Šodien, 1. decembrī projekta “Vidzeme iekļauj” ietvaros, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) viesojās Vidzemes reģiona grupu māju, dzīvokļu pakalpojuma sniedzēju pārstāvji. Tikšanās mērķis bija veicināt savstarpējo sadarbību starp Slimnīcu un sociālo pakalpojumu sniedzējiem, vienlaikus veicinot diskusiju par deinstitucionalizācijas procesiem, esošajiem pakalpojumiem un to pielāgošanu klientiem ar psihiska spektra traucējumiem.

Slimnīcas galvenā ārste I. Bauska norāda: “Veselības aprūpes un sociālo nozaru ikdienas darbs ir pēctecīgs un saistīts. Abas nozares sniedz uz pacientu/klientu orientētu pakalpojumu, kura mērķis ir sniegt nepieciešamo atbalstu pakalpojuma saņēmējam. Kopīgas tīklošanas tikšanās un diskusijas ir svarīgas abām pusēm. Tas uzlabo savstarpējo sadarbību un veicina pakalpojuma pieejamību pacientam/klientam, kad tas viņam ir nepieciešams. Papildus varam pārrunāt arī ikdienas sadarbības jautājumus, veiksmīgās prakses un sasāpējušos jautājumus.”

Tikšanās laikā Vidzemes reģiona grupu māju un dzīvokļu vadītāji un Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvji apmeklēja Slimnīcas rehabilitācijas centru “RASA” un psihiatriskās rehabilitācijas dienas stacionāru. Diskusiju sadaļā padziļinātāk tika aplūkoti jautājumi saistībā ar atbalsta sniegšanu klientiem ar psihiska spektra traucējumiem.

Alīna Kitnere

Stratēģisko vadības procesu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”