Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu vadītāji pulcējas Strenču PNS

Strenču PNS

25. novembrī, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” (turpmāk- Slimnīca) viesojās visu Latvijas psihoneiroloģisko slimnīcu vadītāji. Kopīgas izbraukuma tikšanās tiek organizētas regulāri, katru reizi izvēloties citu slimnīcu.

Slimnīcas vadītāja Maija Ancveriņa: “Kopīgas tikšanās klātienē citam pie cita ir pozitīvs aspekts, kas veicina savstarpējo tīklošanu un komunikāciju par saistošiem jautājumiem nozarē, tādējādi veicinot kopīgu risinājumu meklēšanu. Papildus varam smelties idejas cits no cita gan pakalpojumu, gan procesu pilnveidei, un, protams, dalīties savā pieredzē.”

Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs pārstāvēja valdes priekšsēdētāja, psihiatre S. Pūce un psihiatre, psihiatriskās palīdzības dienesta vadītāja, psihiatre I. Ķiece, Slimnīca “Ģintermuiža” pārstāvēja valdes loceklis A. Bērziņš un galvenais ārsts A. Blekte, Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu pārstāvēja valdes priekšsēdētāja S. Ķikuste, savukārt bērnu psihoneiroloģisko slimnīcu “Ainaži” pārstāvēja valdes loceklis A. Kišuro.

Slimnīcā viesiem bija iespēja vērot modificēto elektrokonvulsīvo terapiju (turpmāk- EKT) un ar to saistītos procesus. Tika apskatīts arī psihiatriskās rehabilitācijas dienas stacionārs un notiekošie rehabilitācijas procesi. Diena noslēdzās ar diskusiju par nozares aktualitātēm.

Alīna Kitnere

Stratēģisko vadības procesu vadītāja

VSIA “Strenču PNS”