Meklēšanas rezultāti: 288

Pašvaldības atļaujas saņemšana publisko pasākumu rīkošanai

Pamatojoties uz Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma II.daļas 5.pantu, pasākuma organizators Valmieras novada pašvaldībai, ne vēlāk kā 15 dienas pirms plānotā publiskā pasākuma norises dienas iesniedz iesniegumu atbilstoši šā likuma 6. panta prasībām. 

Atļauja publisku pasākumu rīkošanai nav nepieciešama, ja tos rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs. Publisku sporta pasākumu rīkošanai autosportā, motosportā un ūdens motosportā neatkarīgi no to norises vietas ir nepieciešama atļauja publisku pasākumu rīkošanai, izņemot gadījumu, kad publisku sporta pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde.

Pasākumi
Datums: 30.08.2021
Lasīt vairāk