Pašvaldība / Dokumenti / Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valmieras novadā