Pašvaldība / Dokumenti / Par tirdzniecības kartību Valmieras kultūras centra rīkotajos ielu tirdzniecības pasākumos