Pašvaldība / Dokumenti / Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācija vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem

Sabiedriskā transporta izmantošanas kompensācija vispārējās pamatizglītības, vidējās izglītības, profesionālās vidējās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu audzēkņiem