Pašvaldība / Dokumenti / Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Valmieras novadā