Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums saimnieciskās darbības saskaņošanai Burtnieka ezerā