Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par savu un aizbildnībā esošas personas deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu