Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu

Iesniegums par deklarētās dzīvesvietas ziņu anulēšanu