Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums par mirušas personas pēdējās deklarētās dzīvesvietas izziņu