Pašvaldība / Dokumenti / Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošanas ekspertu grupas nolikums