Aktualitātes / Jaunumi

Jaunumi

Atsaucoties iedzīvotāju ieteikumiem par jaunu autobusu reisu nepieciešamību, no 1. oktobra Valmieras pilsētas maršrutos atklās jaunus reisus: stacija – b/d
30.09.2022

Valmierā atklās jaunus autobusu reisus

Atsaucoties iedzīvotāju ieteikumiem par jaunu autobusu reisu nepieciešamību, no 1. oktobra Valmieras pilsētas maršrutos atklās jaunus reisus: stacija – b/d "Sprīdītis" – Brīvības iela – Valmiermuiža2 un Valmiermuiža2 – Brīvības…

Lasīt vairāk
Rūjienā atjaunota bijusī slimnīcas ēka
30.09.2022

Rūjienā atjaunota vecās slimnīcas ēka

Kopš 2020. gada februāra Rūjienā norisinās projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā” (Nr. 9.3.1.1/19/I/043) īstenošana, lai Rūjienas bijušās slimnīcas ēka tiktu atjaunota un pārtaptu par sociālo pakalpojumu centru,…

Lasīt vairāk
Valmieras novada pašvaldības izsoles
30.09.2022

Valmieras novada pašvaldība izsludina pirmo mutisko nomas tiesību izsoli uz nekustamā īpašuma “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, sastāvā esoša zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9658 005 0095 nomas tiesību iegūšanu

26.10.2022. PAPILDINĀTS Nekustamā īpašuma - zemes vienības “Muižnieki”, Jeru pagastā, Valmieras novadā, kadastra apzīmējums 96158 005 0095, platība 4,00 ha (turpmāk – Nomas objekts), 20.10.2022. nomas tiesību izsoles uzvarētājs ir…

Lasīt vairāk
Rudens ražas pārgājiens
30.09.2022

Rudens ražas pārgājiens

Saule jau gausāk silda loga rūti, no dārza tiek novākti pēdējie galviņkāposti un puravi, tepat jau arī mežrozīšu augļu ievākšanas laiks. Rudens kā krāšņa mozaīka pārvērš visu medainos toņos un…

Lasīt vairāk