Moldovā uzklausa Vidzemes reģiona pieredzi par vietējās pārtikas sistēmas attīstību

VPR pārstāves Moldovā

Š.g. 13. oktobrī, pārstāvot Vidzemes plānošanas reģionu, eksperte Lienīte Priedāja-Klepere par publiskā sektora iesaisti Vidzemes vietējās pārtikas sistēmas attīstībā iepazīstina Moldovas ministriju, ar pārtikas jomu un uzņēmējdarbības attīstību saistītu organizāciju un vietējo pašvaldību pārstāvjus. Tikšanās notiek Zviedrijas vēstniecībā Moldovā Zviedrijas institūta iniciēta un līdzfinansēta projekta ietvaros, kurā no Latvijas iesaistījies Vidzemes plānošanas reģions.

Šim attēlam ir tukšs alt atribūts; faila nosaukums ir Moldova_PEAS_13-10-2023-1024x768.jpg
Lienīte Priedāja-Klepere dalās ar Latvijas pieredzi pārtikas sistēmu attīstībā (Moldova, 2023. gada 13. oktobris)

Vidzemes plānošanas reģions dalījās pieredzē par dažādām aktivitātēm Latvijā, piemēram,  Mājas kafejnīcu dienu aktivitāti Latvijā, t.sk. higiēnas un pārtikas drošības prasību ievērošanas pasākumu organizēšanu, Restorāna nedēļas pasākuma konceptu, mājražotāju tirdziņu organizēšanu un normatīvo regulējumu, REKO tirdziņa iniciatīvu Valmierā,  zaļā iepirkuma organizēšanas kārtību izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai pašvaldībās, vietējās izcelsmes pārtikas zīmola “Novada garša” darbību  u.c.  Tāpat klātesošie tika informēti par pavisam drīzu pirmā bioreģiona izveidi Baltijas valstīs, kas sākotnēji iekļausies Gaujas Nacionālā parka robežās, tomēr ar potenciālu paplašināties.

Delegāciju uzņem Zviedrijas vēstniece Moldovā Katarinu Fraidu (Katarina Fried), klātesot arī pārstāvjiem no Moldovas Lauksaimniecības un pārtikas industrijas ministrijas, Ekonomiskās attīstības un digitalizācijas ministrijas un Mazo un vidējo uzņēmumu alianses.

Partnerība no Zviedrijas, Latvijas, Igaunijas un Moldovas šobrīd padziļināti izpēta vietējo situāciju un apstākļus katrā no valstīm, analizē, cik ekoloģiskas, ekonomiskas un sociālnoturīgas ir vietējās pārtikas sistēmas, kā arī definē kopīgus izaicinājumus un apzina, vai kādam no partneriem ir īpaši vērtīga pieredze, no kuras mācīties un ieviest pašmāju sistēmas uzlabošanai.

Tikšanās laikā Moldovas pārstāvji stāsta par EcoLocal asociācijas aktivitātēm un iespējām pilnveidot ilgtspējīgas pārtikas ķēdes, kā arī risināt ar pārtikas drošību saistītu jautājumus. Viņus īpaši interesē citu valstu pieredze mājražotāju tirdziņu organizēšanā pašvaldībās – Moldovā šī brīža regulējums tādas būtiskas vietējas nozīmēs uzņēmējdarbības aktivitātes neparedz.

Zviedru partneri dalās pieredzē, kā vietējos tirdziņos līdz patērētājiem tiek nogādāta vietējo ražotāju audzētā produkcija, savukārt kolēģi no Igaunijas stāsta par bioloģiskās saimniekošanas nozīmi ilgtspējīgas pārtikas sistēmas uzturēšanā un kāds bijis Igaunijas attīstības ceļš.

Iegūtā informācija tiks izmantota projekta pieteikuma izstrādē, iesniedzot kvalitatīvu un faktos balstītu ilgtspējīgas pārtikas sistēmas attīstības projekta idejas pieteikumu, ar mērķi pretendēt uz Eiropas Savienības fondu līdzekļiem aktivitāšu ieviešanai.

Partnerībā uzaicināti piedalīties arī pārstāvji no Moldovas, tā kā  šādu projektu izstrādes virsmērķis ir sniegt atbalstu tām valstīm, kas pārskatāmā nākotnē vēlas pievienoties Eiropas Savienībai.

Vizītes Moldovā ietvaros paredzēta arī bioloģisko saimniecību apmeklējums, kā arī plānota partnerības darba sanāksme, lai virzītu uz priekšu jaunā projekta idejas pieteikuma izstrādi. Diskusijām definēti arī pamatjautājumi, ar kuriem četru valstu pārstāvji strādās: valsts atbalsta politika vietējo pārtikas sistēmu attīstībai, tīklojumi vietējās pārtikas sistēmas izveidei un organizēšanai, kā mazie mājražotāji var integrēties sistēmā, ievērojot pārtikas drošības un kvalitātes noteikumus, kā pašvaldība var atbalstīt vietējās produkcijas ceļu līdz patērētājam.

Nedēļas nogalē, 14. un 15. oktobrī Moldovas galvaspilsētā Kišiņevā norisinājās tirdziņš, kurā bija iespējams iepazīties ar vietējo ražotāju produkciju. Tirdziņa organizatori bija aicinājuši pasākumā piedalīties arī delegācijas viesus, tāpēc Vidzemes plānošanas reģiona pārstāves stenda apmeklētājiem piedāvāja nobaudīt tradicionālo Latvijas garšu – pelēkos zirņus.

Izceltais attēls: No kreisās: Ineta Tauriņa, Lienīte Priedāja-Klepere. Delegācijas pārstāves no Vidzemes. Publicitātes foto, kas tapis Latvijā dalībai Kišiņevas tirdziņā š.g. 14.-15. oktobrī.

Informāciju sagatavojusi: Anita Āboliņa, galvenā komunikācijas speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā,