Valmieras novada pašvaldība parakstīs labas gribas memorandu par bioreģiona izveidi Gaujas Nacionālajā parkā

Bioreģiona fourms 25.oktobrī Siguldā

Valmieras novada pašvaldības dome 12. oktobrī ārkārtas domes sēdē pieņēmusi lēmumu par Valmieras novada pašvaldības dalību Gaujas Nacionālā parka bioreģiona izveidē. Pirmais solis, iesaistoties bioreģiona izveidē, būs labas gribas memoranda parakstīšana.

25. oktobrī Siguldā norisināsies starptautisks forums “Misija – Bioreģiona izveide Gaujas Nacionālajā parkā”. Forumā, apliecinot savu atbalstu kopīgiem spēkiem veidot bioreģionu Gaujas Nacionālā parka teritorijā, klātesošās organizācijas un iedzīvotāji parakstīs labas gribas memorandu. Tajā piedalīsies pārstāvji no valsts, pašvaldību, nevaldības un privātajām organizācijām, kā arī pieaicinātie ārvalstu eksperti, apskatot nozīmīgākos aspektus veiksmīga un ilgtspējīga bioreģiona izveidei.

Bioreģiona izveide veicinās ilgtspējīgas investīcijas un attīstības projektu izstrādi. Tāpat tas piesaistīs tūristus, savukārt iedzīvotājiem sniegs iespēju dzīvot vidē, kas ir ilgtspējīga. Parakstot labas gribas memorandu, pašvaldība apņemas strādāt dažādos rīcības virzienos, kas stiprinās videi draudzīgu rīcību dažādās nozarēs. Lai gan bioreģiona izveide attiecas uz Gaujas Nacionālā parka teritoriju, pašvaldība, parakstot memorandu, attiecinās izvirzītos mērķus uz visu pašvaldības administratīvo teritoriju.