Eiropas Sociālais fonds

Tēma: Eiropas Sociālais fonds

20.04.2023

Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Valmieras novada Burtnieku apvienības
iedzīvotājiem

Projekta iesniedzējsValmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš23.08.2017. - 31.12.2023.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas163 098 EURProjekta mērķisUzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, kas kopumā sekmētu vietējās sabiedrības veselības veicināšanu un…

Lasīt vairāk
24.08.2022

Izmēģinājumprojekts “Atbalsta sniegšana bezpajumtniekiem”

Izmēģinājumprojekts “Atbalsta pasākumu sniegšana bezpajumtniekiem” tiek īstenots Eiropas Savienības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.4.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū” 9.1.4.4.pasākuma “Dažādību…

Lasīt vairāk
25.11.2021

Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Valmieras novada Strenču apvienībā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:05.05.2017.-31.12.2023.Projekta kopējās attiecināmās izmaksas:67 677,00 EURProjekta mērķis:uzlabot pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem Valmieras novada Strenču apvienībā: Strenču pilsētā, Sedas pilsētā, Jērcēnu pagastā…

Lasīt vairāk
24.11.2021

Jaunatnes iniciatīvu projekts – Māksla izaugt

Projekta iesniedzējs:Strenču novada domeProjekta īstenotājsValmieras novada pašvaldībaFinansēšanas avots: Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.4. specifiskais atbalsta mērķis “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus”, Eiropas Sociālā fonda projekta “Atbalsts…

Lasīt vairāk
27.09.2021

Vidzeme iekļauj

Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003 Projekta iesniedzējs:Vidzemes plānošanas reģionsProjekta sadarbības partneri:Valmieras novada pašvaldībaProjekta indikatīvais īstenošanas termiņš:līdz 2023. gada 31. decembrim.Projekta kopējās izmaksas:Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 11 579 801,00  EUR, tai…

Lasīt vairāk