Pasākumi Mazsalacas apvienības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Pasākumi Mazsalacas apvienības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei

Projekta iesniedzējs:Mazsalacas novada pašvaldība
Valmieras novada pašvaldība
Projekta nosaukumsPasākumi Mazsalacas apvienības iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei
Nr. 9.2.4.2/16/I/079
Projekta finansējums: ESF finansējums 85 % jeb 33 435,60 euro
Valsts budžeta finansējums 15% jeb 5 900,40 euro
Projekta mērķis: Īstenot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus Mazsalacas novada iedzīvotājiem 32 mēnešu periodā, aktivitātēs iesaistot vismaz 587 unikālas personas no projekta mērķa grupām
Projekta rezultāti:
Līdz 2019. gada decembrim tiks īstenotas projekta aktivitātes, lai stiprinātu novada iedzīvotāju sirds un asinsvadu sistēmu, palielinātu iedzīvotāju nodarbošanos ar fiziskajām aktivitātēm, veicinātu iedzīvotāju paradumu maiņu attiecībā uz veselīga uztura lietošanu ikdienā.
Projekta aktivitātes tiks īstenotas arī pirmsskolas un skolas vecuma bērniem, lai veicinātu viņos izpratni par fizisko aktivitāšu nepieciešamību un veselīga uztura lietošanu.
Nodarbību īstenošanai projekta ietvaros tiks iegādāts nepieciešamais inventārs, piemēram, vingrošanas paklāji, vingrošanas bumbas, nūjošanas nūjas, ķermeņa svari u.c.

PUBLICITĀTE: