Veselības veicināšanas projekta aktivitātes turpināsies 2021. gadā

Saistībā ar valstī noteikto ārkārtējo situāciju laika periodā no 02.12.2020.-11.01.2021. un COVID-19 izplatības ierobežošanu, rūpējoties par sabiedrības veselību un drošību, Mazsalacas novada pašvaldība atceļ visu plānoto projekta Nr.9.2.4.2/16/I/079 “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” aktivitāšu īstenošanu.

Projekta aktivitātes tiks īstenotas pēc ārkārtējās situācijas beigām, par kurām pirms to norises informācija būs pieejama Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv, drukātajās afišās vai arī tiks nodota personīgi konkrētā pasākuma mērķgrupai.

Visi projekta pasākumi iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas projekta “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr.9.2.4.2/16/I/079 ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta finansējums.

Inese Vektere, projektu vadītāja