2018. gadā turpināsim īstenot veselību veicinošas aktivitātes


2017. gadā aicinājām novada iedzīvotājus piedalīties dažādās veselību veicinošās aktivitātēs projekta “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/079 ietvaros. Prieks par lielo dalībnieku skaitu “Novada sporta svētkos 2017” Ramatā un par aktīvajām aerobikas nodarbību apmeklētājām. Projekts ir sniedzis iespēju īstenot dažādas aktivitātes arī pirmsskolas un skolas vecuma bērniem – fizioterapeita lekcijas un nodarbības ar bērnu līdzdalību, peldētprasmes apgūšanu peldbaseinā. Arī novada aktīvie seniori decembra mēneša otrajā pusē izkustējās dažādās sportiskās aktivitātēs un prāta spēlēs senioru sporta dienas ietvaros.

Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad plānotas aktivitātes dažādām iedzīvotāju vecuma grupām, kā arī “Novada sporta svētki 2018”, kas šoreiz notiks Mazsalacā 4. augustā. Trešdienās plkst. 17:30 turpinās aerobikas nodarbības – priecāsimies par ikvienu jauno dalībnieku. Ar projekta pasākumiem saistītā aktuālā informācija pirms to norises pieejama Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv, drukātajās afišās vai arī tiek nodota personīgi konkrēta pasākuma mērķa grupai.

Projekta izmaksas finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta finansējums.

Vita Reinalde, projektu vadītāja