Veselības veicināšanas projekta aktivitātes turpināsies

Augusta mēnesī pašvaldība veiksmīgi pagarinājusi projektu Nr. 9.2.4.2/16/I/079 “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei”, paredzot tā 2. kārtas pasākumu īstenošanu.

Sākot ar oktobra mēnesi, tiek plānota pasākumu norise – vingrošanas nodarbības, vispārējo veselību veicinoša vingrošana, peldētprasmes apgūšanas nodarbības skolēniem, velobrauciens, D vitamīna eksprestestu veikšana, lekcijas un nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem par viņiem piemērotām fiziskajām aktivitātēm un par veselīgu uzturu, ūdens vingrošanas nodarbības senioriem u.c. veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi.

Projekta pasākumi tiks īstenoti līdz 2023. gada decembrim, par ko pirms to norises informācija būs pieejama Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv, drukātajās afišās vai arī tiks nodota personīgi konkrētā pasākuma mērķa grupai. Lūgums sekot līdzi informācijai par interesējošajām nodarbībām, jo vairākām no tām tiks izsludināta iepriekšēja pieteikšanās.

Visi projekta pasākumi iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas projekta “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/079 ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta finansējums.