Veselības veicināšanas projekta 2019. gads un skats nākotnē

2019. gadā, turpinot iesākto 2017. un 2018. gadā, novada iedzīvotāji cītīgi apmeklēja projekta “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/079 ietvaros piedāvātos pasākumus – peldētprasmes apgūšanas nodarbības skolēniem, aerobikas nodarbības, vispārējo veselību veicinošu vingrojumu nodarbības, lekcijas skolēniem par atkarību tēmu, jogas nodarbības, jogas vasaras nometni, sniega dienu skolēniem un pirmsskolas izglītības iestādes bērniem, nūjošanas nodarbību, fotoorientēšanās nodarbību, lekciju par stresa mazināšanu un izdegšanas profilaksi.

Projekta pasākumi tiks īstenoti vēl līdz 2019. gada vasaras sākumam, par ko pirms to norises informācija būs pieejama Mazsalacas novada mājas lapā www.mazsalaca.lv, drukātajās afišās vai arī tiks nodota personīgi konkrētā pasākuma mērķa grupai.

Veselības ministrijas sniegtā informācija vieš cerību, ka, iespējams, projekts turpināsies vēl pāris gadus.

Visi projekta pasākumi iedzīvotājiem ir pieejami bez maksas projekta “Pasākumi Mazsalacas novada iedzīvotāju veselības veicināšanai un slimību profilaksei” Nr. 9.2.4.2/16/I/079 ietvaros, ko finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts budžeta finansējums.

Vita Reinalde, projektu vadītāja