Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā

Projektu atlases un vērtēšanas procesa nodrošināšana Valmieras novada pašvaldībā

Projekta iesniedzējs:Valmieras novada pašvaldība
Projekta īstenošanas termiņš: 2019. gada 1. janvāra – 2021. gada 31. decembrim
Projekta Valmieras pilsētas pašvaldības kopējās attiecināmās izmaksas:EUR 63255,00
Pašvaldības līdzfinansējums:ESF līdzfinansējums 85% EUR 53767,00
Projekta mērķis:Atbalstīt Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” administrēšanā iesaistīto institūciju kapacitāti, lai īstenotu Eiropas Savienības fondu plānošanu, ieviešanu, uzraudzību, revīziju un izvērtēšanu. Projekta plānotajām aktivitātēm ir tieša saistība ar izvirzītajiem projekta mērķiem, kas paredz nodrošināt ES fondu plānošanas periodā 2014.-2020. gadam Valmieras pilsētas pašvaldības projektu efektīvu atlasi un vērtēšanu. 
Projekta galvenās aktivitātes Valmieras pilsētā: Pašvaldībai deleģēto funkciju nodrošināšanai pašvaldības izveidota vērtēšanas komisija izvērtēs SAM 4.2.2.; 8.1.2.1.; SAM 5.6.2.; 9.3.1.1.; SAM 5.5.1.; SAM 3.3.1. projektus. Vērtēšanas procesa nodrošināšanai publiskā iepirkuma procedūras vai tirgus izpētes rezultātā tiks piesaistīti četri eksperti – finanšu eksperts, energoefektivitātes eksperts, ēku būveksperts un ceļu būveksperts.
RezultātiIzvērtēti Valmieras pilsētas pašvaldības SAM 4.2.2.; 8.1.2.1.; SAM 5.6.2.; SAM 5.5.1.; SAM 3.3.1. projekti.