Pakalpojumi / Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes

Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes

Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizētan 04.01.2024.