Pakalpojumi / Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

Pašvaldības arhīvā esošo dokumentu izrakstu, norakstu un kopiju izsniegšana

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 10.12.2019.