Pakalpojumi / Licences makšķerēšanai un makšķerēšanas sacensību organizēšanas atļauja Burtnieka ezerā

Licences makšķerēšanai un makšķerēšanas sacensību organizēšanas atļauja Burtnieka ezerā

Valmieras novada pašvaldības domes 28.07.2022. pieņemtie saistošie noteikumi Nr.58 “Par licencēto makšķerēšanu Burtnieka ezerā”  paredz šādu makšķerēšanas kārtību Burtnieku ezerā:

  • makšķerēšanas licenču realizācija, arī gada bezmaksas licenču izsniegšana, turpmāk notiek tikai elektroniski  – vietnē Mana Cope;
  • lomu atskaites nodošanas termiņš – piecas dienas pēc licences derīguma termiņa beigām;
  • noteiktas papildu makšķerēšanas aizlieguma vietas zivju nārsta periodā no 1. maija līdz 15. jūnijam: Ezerpriežu akmeņi, Briedes paugurs un Bauņu muižas sēris, makšķerēšana nārsta periodā aizliegta arī Rūjas sērī un Kūkurī;
  • aizliegtas plēsīgo zivju makšķerēšanas sacensības maija mēnesī, bet balto zivju makšķerēšanas sacensību norise netiek ierobežota.

Ņemot vērā, ka pāreja uz elektronisku licenču realizāciju noteikta saistībā ar izmaiņām Ministru kabineta noteikumos Nr. 799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”, makšķerēšanas licenču realizācija šobrīd notiek tikai elektroniski. Vietni Mana Cope var izmantot jebkurš, kam ir pieeja internetam un e-pasta adrese.

Licenci balto zivju makšķerēšanai var saņemt ikviens, taču gada bezmaksas licenci makšķerēšanai Burtnieku ezerā no krasta, no ledus vai no laivas, izņemot makšķerēšanu no laivas maija mēnesī, tiesīgi saņemt Burtnieku ezera krastu zemju īpašnieki un viņu ģimenes locekļi, bērni un pusaudži vecumā līdz 16 gadiem un personas, kuras ir vecākas par 65 gadiem, personas ar invaliditāti un politiski represētās personas.

Noslēdzoties gadam, jāatceras  par lomu atskaišu iesniegšanu gada bezmaksas makšķerēšanas licencēm, pie kam:

  • informācija par lomu jāiesniedz piecu dienu laikā pēc licences derīguma termiņa beigām. Lomu pārskats (atskaite) iesniedzama ne tikai, ja loms gūts, bet arī, ja nav gūts vai licence nav izmantota;
  • ja licenci iegādājies sev no sava lietotāja profila, licences lomu atskaiti jāiesniedz no sava profila;
  • ja licenci iegādājies draugs, licences lomu atskaiti jāiesniedz no e-pasta vēstules, kas tika nosūtīta uz e-pasta adresi, ko pircējs norādīja saziņai ar licences īpašnieku.

Plašāk par lomu atskaites iesniegšanu šeit.

Inspektora veiktās pārbaudes laikā būs jāuzrāda dokumenti, kas apliecina, ka licences īpašniekam pienākas šī licence.

* * *

Makšķerēšanas sacensību nolikumu sacensību organizētājs saskaņo ar Pašvaldību, Valsts vides dienestu un Dabas aizsardzības pārvaldi. Sacensību organizētāji ne vēlāk kā 40 darba dienas pirms attiecīgo sacensību norises iesniedz Pašvaldībā iesniegumu un sacensību nolikumu drukātā vai elektroniskā formātā. Pašvaldība pieņem lēmumu par nolikuma saskaņošanu 30 darba dienu laikā pēc tā reģistrēšanas Pašvaldībā.

 

Noderīga informācija vietnes www.manacope.lv sadaļā “Copes Gudrības”

Lomu iesniegšana vietnē Mana Cope: https://ieej.lv/1xxGe

Bezmaksas licences saņemšanas pamācība: https://ieej.lv/KKjCr

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit
Iesnieguma veidlapa sacensību nolikuma saskaņošanai šeit
Informācija aktualizēta 28.05.2024.