Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums makšķerēšanas sacensību Burtnieka ezerā nolikuma saskaņošanai

Iesniegums makšķerēšanas sacensību Burtnieka ezerā nolikuma saskaņošanai