FNZG noteikšana

Paziņojumi par funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 8. martā ir pieņēmusi lēmumu:


Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 19. februārī ir pieņēmusi lēmumu:

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 23. janvārī ir pieņēmusi lēmumu:

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2024. gada 9. janvārī ir pieņēmusi lēmumus:

24.10.2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 19. oktobrī ir pieņēmusi lēmumu:

  • Par dzīvojamai mājai Voldemāra Baloža ielā 22k-3, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).
  • Par dzīvojami mājai Stacijas ielā 15, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

07.09.2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 4. septembrī ir pieņēmusi lēmumu

  • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 19, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

2.08.2023.

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības Dzīvojamai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanas un pārskatīšanas komisija 2023. gada 14. jūlijā ir pieņēmusi lēmumus:

  • Par dzīvojamai mājai Rīgas ielā 16, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
  • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 13, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
  • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 21, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF);
  • Par dzīvojamai mājai Stacijas ielā 25, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).

Valmieras novada pašvaldība informē, ka Valmieras novada pašvaldības dome 2023. gada 29. jūnijā ir pieņēmusi lēmumu:

  • Par dzīvojamai mājai Rietekļa ielā 2, Valmierā, Valmieras novadā, funkcionāli nepieciešamā zemes gabala noteikšanu. Lēmums (PDF).