Pakalpojumi / Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālos pabalstus ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, vai personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras ar iesniegumu vērsušās Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē.

Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka valsts un tas ir 272 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Valmieras novada pašvaldības domes 29.06.2023. sēdē apstiprinātie saistošie noteikumi paredzmaznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa paaugstināšanu uz 376 EUR (iepriekš 340 EUR) pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 264 EUR (iepriekš 238 EUR) pārējām personām mājsaimniecībā. Maznodrošinātai mājsaimniecībai iespējams saņemt atvieglojumus – ēdināšanas maksas atvieglojumus pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu, labvēlīgākus nosacījumus, saņemot atsevišķus sociālās palīdzības pakalpojumus, saņemt pārtikas pakas u.c. Lai izvērtētu maznodrošinātas mājsaimniecības statusa iegūšanas iespējas, iepriekš piesdakoties, jākonsultējas ar novada Sociālo lietu pārvaldes darbiniekiem Lāčplēša ielā 2, Valmierā, vai vēršoties pie sociālajiem darbiniekiem novada pilsētās un pagastos. Sociālo darbinieku kontaktinformācija šeit

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 01.08.2023.