Pakalpojumi / Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršana

Tiesības saņemt trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusu un sociālos pabalstus ir Valmieras novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušām personām, vai personām, kuru pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kuras ar iesniegumu vērsušās Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē.

 Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka valsts un tas ir 272 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 EUR pārējām personām mājsaimniecībā. Savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni nosaka pašvaldība – tās noteiktais ienākumu slieksnis ir 280 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 196 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

Mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ir tiesības saņemt pabalstus atsevišķu izdevumu segšanai.

 

Uzziņas Valmierā un tās tuvākajā apkārtnē dzīvojošiem Valmieras novada iedzīvotājiem – 64207153 vai 64210690; tālākās novada apdzīvotās vietās dzīvojošām personām (lai vienotos par pieņemšanas vietu un laiku) – 6410688 vai 64268110.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.10.2021.