Pakalpojumi / Tehnisko noteikumu izsniegšana

Tehnisko noteikumu izsniegšana

Pašvaldība pēc pieprasījuma izsniedz tehniskos noteikumus, lai nodrošinātu tiesību aktiem atbilstoša pakalpojuma sniegšanu būvniecības procesa norisei un satiksmes organizēšanai ceļu tīklā.

Pašvaldība izsniedz tehniskos noteikumus par:
• ceļu segumu atjaunošanu,
• pieslēgumiem lietus kanalizācijas sistēmai (nosaka šāda pieslēguma nepieciešamību),
• pieslēgumiem centralizētajam  apgaismojumam/elektrotīkliem.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.