Pakalpojumi / Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietošana vai īslaicīgu izmaiņu veikšana satiksmes organizācijā

Satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu izvietošana vai īslaicīgu izmaiņu veikšana satiksmes organizācijā

Valmieras novada pašvaldības Satiksmes drošības komisija sastāda izskata iesniegumus un tam pievienotos dokumentus par ceļu satiksmes norisi, drošību un tās organizāciju un pieņem vienu no šādiem motivētiem lēmumiem:

– apstiprināt vai neapstiprināt ceļu satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietojuma shēmu;

– atļaut vai neatļaut veikt īslaicīgas izmaiņas satiksmes organizācijā;

– savas kompetences ietvaros saistībā ar transporta infrastruktūru un pieturvietu izvietojumu saskaņot vai neskaņot sabiedriskā transporta Valmieras pilsētas nozīmes maršrutu tīklu vai tā grozījumus;

– atlikt iesnieguma izskatīšanu uz noteiktu laiku, norādot konkrētu pamatojumu;

– atstāt iesniedzēja iesniegumu bez tālākas virzības, ja iesniedzējs nav novērsis sava iesnieguma nepilnības Komisijas noteiktajā laika periodā.

 

Saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma 38. pantu satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus uzstāda un noņem atbilstoši būvprojektam. Ja būvprojekts nav nepieciešams, ceļa pārvaldītājs atļauju satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzstādīšanai un noņemšanai, izņemot minētās darbības uz valsts autoceļiem, saskaņo ar attiecīgo pašvaldību, ja tajā ir izveidota attiecīgā struktūrvienība, visos citos gadījumos atļauju saskaņo ar Latvijas Valsts ceļiem.

Pilns pakalpojuma apraksts un kontaktinformācija šeit

Iesnieguma veidlapa šeit


 

Informācija aktualizēta 28.05.2024.