Pakalpojumi / Preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” lietošanas apliecinājums

Preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” lietošanas apliecinājums

Valmieras novada pašvaldības dome apstiprinājusi preču zīmi “Radīts Valmieras novadā” un anglisko versiju “Origin – Valmiera Region”.

Pieteikties preču zīmes lietošanai var fiziska vai juridiska persona, kura normatīvos aktos noteiktā kārtībā reģistrējusi saimniecisko darbību novada administratīvajā teritorijā.

Preču zīmi atkarībā no nepieciešamības un iespējām var lietot uz preces, iepakojuma, etiķetē, kā arī izvietot interneta vietnē vai tirdzniecības punktā, pievēršot uzmanību izcelsmes vietai, ļaujot atpazīt vietējos ražojumus.

Preču zīmi veido novada simbols – izaugsmes medaļa, papildināta ar tekstu “Radīts Valmieras novadā”, angliskajā versijā “Origin – Valmiera Region”.

Ražotāji – fiziskas vai juridiskas personas, kas vēlas komunikācijā izmantot preču zīmi – aicināti iesniegt pašvaldībā iesniegumu, pievienojot produkta dizaina skici vai etalona paraugu.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.