Pašvaldība / Dokumenti / Iesniegums preču zīmes “Radīts Valmieras novadā” un “Origin – Valmiera Region” lietošanas atļaujas saņemšanai