Pakalpojumi / Pedagoģiski medicīniskā komisija

Pedagoģiski medicīniskā komisija

Valmieras Pedagoģiski medicīniskā komisija nosaka izglītojamo veselības stāvoklim atbilstošu izglītības programmu un atbalsta pasākumus valsts pārbaudījumos un ikdienā, pamatojoties uz pedagoģiski psiholoģiskās un medicīniskās izpētes materiāliem.

  • Izglītojamais jāpiesaka komisijai ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms komisijas sēdes
  • Nepieciešamos dokumentus iesniedz izglītojamā likumiskie pārstāvji vai to pilnvarnieki
  • Dokumenti iesniedzami Vidzemes reģiona Iekļaujošas izglītības atbalsta centrā Leona Paegles ielā 40A, Valmierā, 303.kabinetā. Dokumentus var iesniegt arī Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrā Valmierā, Lāčplēša ielā 2, 103. kabinetā.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 10.04.2024.