Pakalpojumi / Līdzfinansējuma piešķiršana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai

Līdzfinansējuma piešķiršana nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai

Saskaņā ar 29.06.2023. Valmieras novada pašvaldības domes pieņemtajiem saistošajiem noteikumiem Nr. 100 novada iedzīvotājiem pieejams līdzfinansējums nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensagādes un kanalizācijas sistēmai.

Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir nekustamā īpašuma īpašniekam fiziskai personai projektēšanas un būvniecības izmaksu segšanai.

Pašvaldības līdzfinansējumu PIEŠĶIR, ja:

  • nekustamais īpašums atrodas novada administratīvajā teritorijā;
  • iesniedzēja īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kura pieslēguma būvniecībai pieprasīts līdzfinansējums, nostiprinātas zemesgrāmatā;
  • iesniedzējam nav nekustamā īpašuma nodokļa parāda;
  • iesniedzējam nav parādu par sabiedriskajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

Pieslēguma projektēšanas un būvniecības izmaksās NETIEK ATBALSTĪTAS šādas izmaksas:

  • ēkas iekšējās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas izbūve;
  • lietus notekūdeņu kanalizācijas būvniecība vai pārbūve;
  • esošās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas vai tās daļas pārbūve vai nojaukšana;
  • ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistemas izbūve, ja nekustamajā īpašumā jau ir pieslēgums centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

Pakalpojuma apraksts šeit

Pieteikuma veidlapa šeit

 

Informacija aktualizēta 28.05.2024.