Pašvaldība / Dokumenti / Līdzfinansējuma pieteikums pašvaldības pieslēgumam pie centrālās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas