Pakalpojumi / Koku ciršanas atļauja

Koku ciršanas atļauja

Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks nekā 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – rakstot ziņojumu no savas e-adreses, adresāta meklētājā rakstiet “Valmieras novada pašvaldība”, izdariet attiecīgo izvēli logā “Izvēlieties veidlapu”, aizpildiet iesniegumu un, pievienojot tam nepieciešamos pielikumus, elektroniski parakstītu nosūtiet uz izvēlētās iestādes e-adresi.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 11.10.2023.