Pakalpojumi / Koku ciršanas atļauja

Koku ciršanas atļauja

Gadījumos, kad nepieciešama koku ciršana (izņemot augļu kokus un kokus, kuru celma caurmērs ir mazāks nekā 20 cm), pirms darbu sākšanas jāsaņem Valmieras novada pašvaldības Koku novērtēšanas komisijas lēmums un Ārpus meža augošu koku ciršanas atļauja.

Ja Jums jau ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumu, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – atverot šī pakalpojuma aprakstu portālā Latvija.gov.lv, klikšķiniet sarkanajā logā “Pieprasīt pakalpojumu”, identificējieties ar kvalificētu elektroniskās identifikācijas līdzekli, attiecīgajā logā izvēlieties atbilstošo veidlapu un klikšķiniet “Aizpildīt veidlapu”. Pēc aizpildīšanas saglabājiet to un pārejiet uz e-adreses ziņojuma nosūtīšanu, pievienojot papildu dokumentus un elektroniski parakstot e-iesniegumu.

 

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 09.04.2024.