Pakalpojumi / Izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Izziņa par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar teritorijas plānojumu

Pakalpojums nodrošina iespēju saņemt pašvaldības apstiprinātu izziņu par zemes vienības atļauto izmantošanu saskaņā ar pašvaldības teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.