Pakalpojumi / Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Izziņa par deklarēto dzīvesvietu

Pašvaldība no Fizisko personu reģistra sniedz ziņas tikai par personas aktuālo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietas adresi attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā, un šādu izziņu pašvaldībā pieprasīt var tikai persona pati par sevi vai tās pilnvarotais (notariāli apstiprināta pilnvara) vai likumiskais pārstāvis.

Pašvaldība var izsniegt arī izziņu par mirušas personas pēdējo deklarēto dzīvesvietu (uzrādot miršanas apliecību).

Viss pārējais – gan izziņa par trešās personas deklarēto dzīvesvietu (sievas/vīra utt.), gan izziņa par iepriekšējo/-ām deklarēto dzīvesvietas adresi – pieprasāms PMLP.

Ievērībai tiem, kuri uzturas ārvalstīs!

Izziņu attiecīgās valsts valodā par personas (pieprasītāja) un viņa nepilngadīgo bērnu deklarēto dzīvesvietu Latvijā ir iespējams saņemt Latvijas pārstāvniecībās ārzemēs. Informācijai skatīti šeit: http://www.mfa.gov.lv/lv sadaļā `Pārstāvniecības`.

Pakalpojuma apraksts šeit

 

Informācija aktualizēta 04.01.2024.