Pakalpojumi / Izmitināšanas pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

Izmitināšanas pakalpojums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam

Ar Valmieras novada pašvaldības domes 05.05.2022. ārkartas sēdes lēmumu “Par izmitināšanas pakalpojumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam” var iepazīties šeit

Lēmuma 1. pielikums

Lēmuma 2. pielikums

 

Informācija aktualizēta 07.03.2024.